EFT Tapping

EFT Tapping (Emotional Freedom Techniques) - tieteellisesti tutkittu menetelmä


Oletko tukahduttanut tunteistasi?
Sallitko erilaisten tunteiden virrata vapaasti?


EFT on helposti opittava itseparannus-hoitomenetelmä, joka on suunniteltu tunteiden vapauttamisen- ja stressinpurkumenetelmä, jossa energia- ja meridiaanioppia yhdistetään kehotietoiseen, hyväksyvään läsnäoloon. EFT sisältää elementtejä Mindfulness- eli tietoisen läsnäolon menetelmästä.

EFT on yhtä aikaa sekä kehoon että mieleen vaikuttava menetelmä, koska siinä virittäydytään samanaikaisesti tunteisiin, ajatuksiin ja kehollisiin tuntemuksiin.

EFT on loistava tunteiden vapautusmenetelmä - työkalu arjen stressisäätelyyn!