Kinesiologia

Kinesiologia TFH (Touch for Healht) – luonnonmukainen terveyden hoitomuoto

Kinesiologia tulee kreikankielisestä sanasta ”kinesis” eli liike ja se on tieteenala, joka tutkii ihmisen liikettä urheilun ja terveydenhoidon tarpeita varten. TFH on kinesiologian menetelmä, jonka päätarkoituksena on kehon kokonaisvaltainen tasapainottaminen halutun tavoitteen mukaisesti.

Menetelmässä käytetään kinesiologisia lihastarkistuksia, kommunikointia autonomisen hermoston kanssa. Lihastarkastuksien jälkeen löytyy energeettisen epätasapaino. Kehon tasapaino saadaan kuntoon esimerkiksi refleksipisteiden hieromisella, käyttämällä täsmällisiä hoitopisteitä tai ravinnon avulla.

Tasapainotuksen aikana asiakas tutustuu omaan kehoonsa kokonaisvaltaisemmin ja oppii tiedostamaan omassa kehossaan tapahtuvia muutoksia ja ymmärtämään niiden merkityksen omaan hyvinvointiin. TFH:ssä yhdistyvät länsimaisen kinesiologian tuoreimmat aikaansaannokset ja perinteisen kiinalaisen lääketieteen viisaus.


TFH tiivistys, kehontasapainotusterapia, joka sisältää

  • manuaaliset kehon lihastestit
  • tasapainohoidot
  • itseohjauksen

Asiakkaalla voi olla fyysisen, henkisen, emotionaalisen tunnestressiin ja ravintoon liittyvät tavoitteet.

Asiakkaalle tehdään lihastestit ja tasapainotushoidot ja lopuksi asiakkaalle annetaan kehon kipuun, stressiin, tunnestressiin liittyvät tasapainoharjoitukset, joita harjoittamalla kehon tasapaino ylläpidetään.